60 kiiduväärt ja lunastavat tegu


Kes meist ei patustaks? Me võime püüda olla võimalikult täiuslikud Jumala sõna järgijad, kuid jääme siiski inimesteks. Seega, isegi kui hoidume suurematest pattudest, teeme igapäevaselt siiski, isegi endale sellest aru andmata, pisikesi patte.
Järgnevalt on ära toodud nimekiri kuuekümnest igati kiiduväärsest ning pattudest lunastavast teost, mis kõik on kinnitust saanud autentsetest hadithidest. Keegi meist pole patuta, seega püüdkem neist võimalikult paljudest lahti saada enne, kui meid nende lunastamiseks Põrgutulle saadetakse.

 1. Patukahetsus
  „See, kes pattu kahetseb enne, kui päike läänest tõuseb (üks maailmalõpu tunnuseid), selle patukahetsuse võtab Jumal vastu.“ (Sahih Muslim)
 2. Teadmisjanu
  „Sellele, kes võtab ette teekonna õppimiseks, lihtsustab Jumal tee Paradiisi.“ (Sahih Muslim)
 3. Jumala meenutamine (ad-dhikr)
  Prohvet (saws) ütles oma kaaslastele: „Kas te ei tahaks, et ütleksin teile, millised teie tegudest on parimad, teie Kuninga ees kõige kõrgemalt hinnas ja mis teid kõige rohkem ülendavad; mis on parem, kui kulla ja hõbeda lahkelt almuseks andmine ja tasusam kui vaenlasega võitlemine?“ Kaaslased vastasid: „O jah, me tahame teada!“ Ta (saws) ütles siis: „Kõigekõrgema Jumala meenutamine.“ (At-Tirmidhi)
 4. Hea tegemine ning levitamine
  „Iga hea tegu on almus. See, kes head levitab, saab sama tasu kui see, kes head teeb.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 5. Jutlustamine
  „See, kes õigest teest jutlustab saab sama tasu kui need, kes seda õiget teed käima hakkavad, ilma et käijate tasu sellest väiksemaks jääks.“ (Sahih Muslim)
 6. Hea käskimine ning halva keelamine
  „See, kes näeb midagi halba sündimas, peab selle vastu hakkama oma käega. Kui ta seda teha ei saa, siis oma keelega ja kui ta sedagi ei saa, siis selle hukka mõistma oma südames ja see on usu kõige nõrgem tasand.“ (Sahih Muslim)
 7. Koraani lugemine ning retsiteerimine
  „Lugege Koraani, kuna ta astub Ülestõusmispäeval omade eest välja.“ (Sahih Muslim)
 8. Koraani õppimine ning õpetamine
  „Parim teie hulgast on see, kes Koraani õpib ja õpetab.“ (Sahih Al-Bukhari)
 9. Tervitamine (as-salâm)
  „Te ei sisene Paradiisi, kuni te pole uskunud ja te ei hakka uskuma, kuni te üksteist ei armasta. Kas tahate, et ütlen teile, mis teid üksteist armastama paneb? Tervitage (st öelge „as-salaamu alikum“) üksteist lõputult.“ (Sahih Muslim)
 10. Armastamine Jumalas
  „Jumal, olgu Ta ülistatud, ütleb Ülestõusmispäeval: „Kus on need, kes üksteist Minu nimel armastasid? Täna varjan ma neid oma varjuga; päeval, mil pole muud varju kui vaid Minu oma.“ (Sahih Muslim)
 11. Haigete külastamine
  „Pole ühtki moslemit, kes hommikul teist haiget moslemit vaatamaks käiks, ilma et 70 000 ingilt tema eest õhtuni ei palvetaks. Ja kui ta haiget õhtul külastab, palvetavad 70 000 inglit tema eest hommikuni ja ta saab Paradiisis aia.“ (At-Tirmidhi)
 12. Teiste abistamine
  „See, kes kergendab teise vaeva, selle vaeva kergendab Jumal nii siinses maailmas kui Teispoolsuses.“ (Sahih Muslim)
 13. Diskreetsus teiste halbade tegude ning vigade suhtes
  „See, kes on teiste suhtes diskreetne, selle suhtes on ka Jumal Ülestõusmispäeval diskreetne.“ (Sahih Muslim)
 14. Perekonnasidemetest kinni hoidmine
  „Emakas on Jumala trooni külge kinnitatud ja ütleb: „See, kes minu sidemeid austab, sidemeid sellega austab ka Jumal; see kes minu sidemed katkestab, sellega katkestab sidemed ka Jumal.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 15. Hea käitumine
  „Millega pääseb kõige kindlamalt Paradiisi?“ küsiti Jumala Sõnumitoojalt (saws). Ta (saws) vastas: „Jumalakartlikkuse ja hea käitumisega.“ (At-Tirmidhi)
 16. Tõde (teha ja öelda vaid seda, mis on tõde)
  „Kinnitage end tõe külge, kuna tõde viib heale ja hea viib Paradiisi.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 17. Enese talitsemine viha korral
  „Selle, kes end viha puhul talitseb, kuigi ta võiks oma viha väljendada, kutsub Jumal Ülestõusmispäeval kõige loodu ette, et ta saaks endale huuride (Paradiisikaasade) hulgast valida need, keda soovib.“ (At-Tirmidhi)
 18. Latramisest hoidumine
  „Sellele, kes koosviibimisel liialt on ladranud ja enne lahkumist ütleb: „Ülistus olgu Sul, Isand, ja olgu Sa kiidetud; ma tunnistan, et ei ole teist jumalust Sinu kõrval ja palun Sult andestust ja kahetsen Sulle pattu!“ antakse kõik sel kooviibimisel tehtu andeks.“ (At-Tirmidhi)
 19. Kannatlikkus ja vastupidavus
  „Iga väsimuse ja haiguse, iga mure, valu ja kurbuse eest, mis moslemit tabab, olgu see kasvõi pinnu torge, lunastab Jumal tema patte.“ (Sahih Al-Bukhari)
 20. Vanemate eest hoolitsemine
  Prohvet (saws) ütles: „Häbistatud, häbistatud, häbistatud saab see olema!“ „Kes, o Jumala Sõnumitooja?“ küsiti temalt (saws). Ta (saws) vastas: „See, kelle vanematest üks või mõlemad jõuavad vanasse ikka ja ta ei kasuta seda Paradiisi väljateenimiseks.“ (Sahih Muslim)
 21. Lese ning abivajajate eest hoolitsemine
  Prohvet (saws) ütles: „See, kes abistab leske ja abivajajaid on võrreldav Jumala teel võitlejaga.“ See, kes selle edastas, ütles: „Ma arvan, et ta ütles ka: „Ja ta on ka nagu see, kes pidevalt palvetab ja katkestamata paastub.“ (Sahih Al-Bukhari)
 22. Orbude kasvatamine
  Prohvet (saws) ütles: „Mina ja see, kes orbu kasvatab, oleme Paradiisis lähedased nagu need kaks,“ ja ta osutas oma kahele sõrmele – nimetissõrmele ja keskmisele sõrmele. (Sahih Al-Bukhari)
 23. Ablutsioonid
  „See, kes teeb korralikult oma ablutsioonid (rituaalse pesemise), selle patud jätavad ta keha maha, kuni küünte alt välja tulemiseni.“ (Sahih Muslim)
 24. Šahada (usutunnistuse) ütlemine peale ablutsioone
  „Kui keegi sooritab õigesti oma ablutsioonid (rituaalse pesemise) ja ütleb seejärel: „Ma tunnistan, et ei ole teist jumalust peale Jumala, Ta on Üksi ja ilma partneriteta ja ma tunnistan, et Muhammed on Tema sulane ja sõnumitooja. O Isand, tee nii, et oleksin patukahetsejate hulgast ja nende hulgast, kes end puhastavad,“ siis Paradiisiväravad saavad talle avatud ja ta võib siseneda ükskõik millisest neist. (Sahih Muslim)
 25. Peale adhani vastava invokatsiooni ütlemine
  Prohvet (saws) ütles: „See, kes ütleb peale adhani kuulmist: „O Jumal, selle täiusliku kutse ja sooritatava palve Isand, anna Muhammedile Al-Wassiila (teatud koht Paradiisis) ja Al-Fadiila (aukoht Paradiisis) ja lase tal üles tõusta austaval tasandil, mis Sa talle lubanud oled,“ saab Ülestõusmispäeval minu eestkoste osaliseks.“ (Sahih Al-Bukhari)
 26. Mošeede ehitamine
  „Kes ehitab mošee, soovides Jumala heakskiitu, sellele ehitatakse Paradiisi samasugune.“ (Sahih Al-Bukhari)
 27. Siwak (araki puuga hammaste puhastamine)
  „Vaid selleks, et mitte oma kogukonda raskustesse viia, ei ole ma käskinud neil enne igat palvet siwaki kasutada (st hambaid puhastada).“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 28. Mošees käimine
  „See, kes käib mošees nii hommikuti kui õhtuti, sellele valmistab Jumal Paradiisis iga mineku ja tuleku eest kodu.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 29. Viis kohustuslikku palvet
  „Iga kord, kui moslem palveks määratud ajal korralikult ablutsioonid (rituaalse pesemise) teeb, palveks keskendub ja korralikult kummardab, saab sellest palvest talle kõigi varem sooritatud pattude kustutaja, seni kuni ta suuremaid patte väldib ja nii kogu elu.“ (Sahih Muslim)
 30. Fažri (koidu) ja asri (pärastlõuna) palve
  „See, kes sooritab (st korrektselt ja alati õigel ajal) kahte palvet: hommikupalvet ja pärastlõunapalvet, läheb Paradiisi.“ (Sahih Al-Bukhari)
 31. Žumuast (reedesest kogukonnapalvest) osa võtmine
  „Sellele, kes teeb korralikult oma ablutsioonid (rituaalse pesemise), läheb seejärel reedesele kogukonnapalvele ja kuulab tähelepanelikult (imaami jutlust), antakse kõik selle ja eelmise reede vahelised patud andeks ja lisaks veel kolme päeva omad.“ (Sahih Muslim)
 32. Palve täitumise aeg reedel
  „Sel päeval (st reedel) on üks tund, mille käigus Jumalalt midagi paluva moslemi palve kindlasti täidetakse.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim) (P.S: Õpetlased arvavad, et tegemist on asri viimase tunniga, enne maghibi, Allahu alim!)
 33. Vabatahtlikud palved koos kohustuslike palvetega
  „Kui keegi sooritab vabatahtlikult Jumala jaoks 12 rakat (päevas) väljaspool kohustuslikke palveid, siis Jumal ehitab talle kindlasti selle eest Paradiisi maja.“ (Sahih Muslim)
 34. Kaherakaline palve peale patustamist
  „Kui inimene teeb pattu, seejärel sooritab korrektselt oma ablutsioonid ning tõuseb 2-rakaliseks palveks, paludes Jumalalt andestust, siis kindlasti Jumal andestab talle.“ (Abu Dawud)
 35. Öine palvetamine
  „Parim palve kohustusliku palve kõrval on ööpalve.“ (Sahih Muslim)
 36. Dohâ palve (veidi peale päikesetõusu kuni keskpäevani)
  „Iga sõrmelüli (igal sõrmel 3) eest olete te võlgu ühe almuse. „subhaanallaah“ ütlemine on üks almus, „alhamdulillääh“ on üks almus, „lää ilääha illallaah“ on üks almus, hea käskimine on üks almus, halva keelamine on üks almus ja 2-rakalise doha palve sooritamine on parem kui kõik see kokku.“ (Sahih Muslim)
 37. Palve Prohveti (saws) eest
  „See, kes minu eest üks kord palvetab, seda Jumal kümme korda õnnistab.“ (Sahih Muslim)
 38. Paast
  „Kui inimene Jumala nimel päeva paastub, siis Jumal viib ta näo Tulest 70 aasta kaugusele.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 39. Paastumine kolm päeva igas kuus
  „Kes paastub kolm päeva kuus, paastuks justkui pidevalt.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 40. Ramadaanikuul paastumine
  „See, kes paastub ramadaanikuul uskudes ja lootes oma tasu, selle eelnevad patud kustutatakse.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 41. Šawwali kuus (kuu peale ramadaani) 6 päeva paastumine
  „See, kes paastub ramadaanikuul ja lisab sellele 6 päeva šawwalikuud, paastuks justkui pidevalt.“ (Sahih Muslim)
 42. Arafati päeval (dhu l-hižža kuu (palverännaku kuu) 9. päeval) paastumine
  „Arafati paast lunastab möödunud ja käesoleva aasta patud.“ (Sahih Muslim) (P.S: See ei kehti palverändurite puhul, sest neile on sel päeval paastumine keelatud.)
 43. Ašura päeval (muharrami kuu 10. päeval) paastumine
  „Ja ma loodan Jumalale, et ašura paast lunastaks eelneva aasta.“ (Sahih Muslim)
 44. Paastuja külla kutsumine paastu katkestamise ajaks
  „See, kes pakub paastujale (paastu katkestamise ajaks) süüa, saab tasu nagu temagi, ilma et see paastuja osa vähendaks.“ (At-Tirmidhi)
 45. Saatuse (al-qadr) ööl palvetamine
  „See, kes saatuse öö ärkvel veedab usus ja lootuses tasule, selle eelnevad patud kustutatakse.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 46. Almuse andmine (sadaqa)
  „Almus kustutab patu nagu vesi kustutab tule.“ (At-Tirmidhi)
 47. Hadž (suur palverännak Mekasse) ja omra (väike palverännak Mekasse)
  „Kahe omra vahel sooritatud patud kustutakse ja (Jumala poolt) vastu võetud hadži tasuks võib olla vaid Paradiis.“ (Sahih Muslim)
 48. Dhu l-hižža (palverännakukuu) 10 esimesel päeval sooritatud head teod
  Prohvet (saws) ütles: „Ei ole heategusid, mis oleks Jumalale rohkem meele järele kui neil päevadel (st dhu l-hižža 10 esimesel päeval) sooritatud teod.“ „Isegi džihaad Jumala teel?“ küsiti temalt (saws). Ta (saws) vastas: „Isegi džihaad Jumala teel, välja arvatud mehe puhul, kes lahkub kodust ja ohverdab nii oma keha kui vara.“ (Sahih Al-Bukhari)
 49. Džihaad Jumala teel
  „Üks päev Jumala teel võideldes on parem, kui omada kogu siinset maailma ja kõike, mis selles leidub. Teile kuuluv (pisemgi) osa Paradiisist on parem kui kogu siinne maailm ja kõik, mis selles leidub.“ (Sahih Al-Bukhari)
 50. Vara kulutamine Jumala teel
  „See, kes annab Jumala teel võitlejale varustuse ja see, kes hoolitseb tema äraoleku ajal tema perekonna eest, on võrdsed selle võitlejaga.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 51. Matusepalvest ning matuserongkäigust osa võtmine (meestele!)
  Prohvet (saws) ütles: „See, kes võtab osa matusetalitusest kuni palveni, saab ühe karaati. See, kes jääb kuni muldasängitamiseni, saab kaks karaati.“ „Mis on kaks karaati?“ küsiti temalt (saws). Ta (saws) vastas: „See vastab kahele suurele mäele.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 52. Oma keele ning vooruslikkuse hoidmine
  „Kes mulle garanteerib (hoida) seda, mis on tema huulte vahel (st keel) ja seda, mis on tema jalgade vahel (st vooruslikkus), sellele garanteerin ma Paradiisi.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 53.  „Lää ilääha illa llaah” ja „subhäänallaahi wa bihämdih” ütlemine
  „See, kes ütleb päeva jooksul 100 korda „lää ilääha illa llaah, wahdahu lää šäriikä lähu, lähu l-mulk, lähu l-hämd wa huwa älää kulli šäi’in qadiir“ (st ei ole jumalust peale Jumala, Ta on üks ja kaaslaseta; Temale kuulub kuningriik ja ülistus ja Ta on kõigeks võimeline), saab sama tasu mis see, kes vabastab 10 orja. Talle kirjutatakse selle eest üles 100 heategu ja andestatakse 100 halba tegu ja tema sõnad kaitsevad teda saatana eest kogu päeva õhtuni välja. Kes ütleb aga päevas 100 korda „subhäänallaahi wa bihämdih“, selle patud võetakse talt ära, isegi kui neid oli sama ohtralt kui merevahtu.“ (Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim)
 54. Avalikult teelt ohu kõrvaldamine
  „Ma nägin meest, kes lasti Paradiisi seetõttu, et ta raius tänaval maha puu, mis segas möödakäijaid.“ (Sahih Muslim)
 55. Tütarde harimine ning kasvatamine
  „See, kellel on kolm tütart, kes neile peavarju annab, kes nendega lahke on ja neid ülal peab, saab kindlasti Paradiisi.“ (Ahmad)
 56. Loomade eest hoolitsemine
  „Üks mees nägi koera, kes suurest janust muda lakkus. Ta ammutas oma kingaga vett, et koerale juua anda, kuni too oma janu kustutas. Jumal tunnustas ta tegu ja lasi tal Paradiisi siseneda.“ (Sahih Al-Bukhari)
 57. Vaidlemise hülgamine
  „Ma kindlustan elukoha Paradiisis neile, kes, isegi kui neil on õigus, vaidlemise hülgavad.“ (Abu Dawud)
 58. Vendade külastamine
  Prohvet (saws) ütles oma kaaslastele: „Kas te ei tahaks, et teile ütleksin, kes on mehed Paradiisis?“ „O muidugi, Jumala Sõnumitooja!“ vastasid kaaslased. Ta (saws) vastas: „Mees, kes külastab oma venda teises riigi otsas vaid Jumala meelepäraks, pääseb Paradiisi.“ (At-Tabarani)
 59. Naise sõnakuulelikkus oma mehele
  „Kui naine sooritab 5 (kohustuslikku) palvet, paastub (ramadaani)kuu, hoiab oma vooruslikkust ja on oma abikaasale kuulekas, siseneb ta Paradiisi ükskõik millise värava kaudu soovib.“ (Ibn Hibban)
 60. Inimestelt mitte midagi küsimine
  „Sellele, kes kohustub minu ees mitte kunagi mitte midagi inimestelt paluma, garanteerin ma Paradiisi.“
people found this article helpful. What about you?