36. Vastase või võimsa valitsejaga kohtumisel


126. allaahumma innää näž’älukä fii nuhuurihim wa na’uudhu bikä min šuruurihim – Oo Jumal, me palume Sul neid kaelupidi vaos hoida ja otsime Sinus kaitset nende kurja eest.[1]

127. allaahumma äntä ’adudii, wa äntä nasiirii, bikä äžuulu wa bikä asuulu wa bikä uqaatilu. – Oo Jumal, Sa oled mu jõud ja Sa oled mu tugi. Sinu eest lähen ma edasi ja Sinu eest astun ma ette ja Sinu eest ma võitlen.[2]

128. häsbunaa llaahu wa ni’mä l-wäkiil – Jumal on meile piisav ja Ta on parim, Kellest sõltuda.[3]


[1]               Abu Dawud 2/89, Al-Hakim pidas seda autentseks ja Ath-Thahabi nõustus 2/142.

[2]               Abu Dawud 3/42, At-Tirmidhi 5/572;  vaata ka Al-Albani „Sahih At-Tirmidhi“ 3/183.

[3]               Al-Bukkhari 5/172.

people found this article helpful. What about you?