ÕPIN TUNDMA ISLAMIT


Sõna islaam tähendus araabia keeles on Jumala tahtele alistumine. See sõna on tuletatud samast araabia sõnatüvest nagu salaam, mis tähendab „rahu”. Islami usk õpetab, et tõelise sisemise rahu saavutamiseks peab inimene end Jumala tahtele allutama ning Tema seaduste järgi elama. Kõige tähtsam Jumalalt inimestele ilmutatud tõde on, et ei ole teist kummardamist väärivat jumalust peale Kõigeväelise Jumala ning kõik me peame Tema tahtele alluma.

Moslemeid õpetatakse teineteist tervitama öeldes „assalaamu aleikum” ehk „rahu olgu sinuga”. Igapäevased palved lõpevad sama lausega. Islamis on ka Jumala üks 99-st nimest „As-Salaam” – Rahu.

people found this article helpful. What about you?