Kasulik kirjandus


1. AL-QURAN AL-KARIM – „Püha Koraan”
NB! Koraani originaal on vaid ARAABIA KEELES! Kõik tähenduse tõlked on paratamatult tõlkijate vähem või rohkem adekvaatsed interpretatsioonid. Seega, ärge iialgi usaldage pimesi ja sõna-sõnalt ühtki tõlget, kui te ise originaali lugeda ning mõista ei suuda. Kõige parem oleks lugeda paralleelselt mitut tõlget ja neid omavahel võrrelda. Samuti hoiduge lugemast neid tõlkeid, mille autorite kohta ei ole teada, kui palju või vähe neil üldse on selliseks tööks vajalikke teadmisi.

Tuntumaid Koraani tõlkeid:
Muhsin Khan – “Interpretation of the Meaning of the Noble Quran in the English Language”
Yusuf Ali – “The Holy Qur’an: Text, Translation and Commentary”
Marmaduke Pickthall – “The Glorious Qur’an”

Lugeda nii araabia keeles, araabia keeles ladina tähestikus kui mitmes keeles tõlkena ja samal ajal originaali kuulata  SIIT

Muhsin Khani tõlge netis  SIIT või  SIIT

Yusuf Ali tõlge netis  SIIT

Pickthalli tõlge netis  SIIT

Neli tõlget paralleelselt (Pickthall / Yusuf Ali / Daryabadi / Muhsin Khan)  SIIT

Kolm tõlget paralleelselt (Yusuf Ali / Pickthall / Shakir)  SIIT

Pickthall / Yusuf Ali / Arthur J. Arberry / Muhammad Asad / Martin Lings / Muhammad Taqi Usman / Aal al-Bayt Institute Translation (võimalik valida tõlge 17. erinevas keeles)  SIIT

Osta saab näiteks  SIIT


2. SAHIH AL-BUKHARI – autentsetest hadihide kogudest peetakse parimaks

Autor: Imam Al-Bukhari

Osta saab näiteks  SIIT

Lugeda saab näiteks SIIT või  SIIT

Oma arvutisse saab laadida näiteks SIIT


3. SAHIH MUSLIM – autentsetest hadithikogudest teisel kohal peale Sahih Bukharit
Autor: Imam Muslim

Osta saab näiteks SIIT

Lugeda saab näiteks SIIT

Oma arvutisse saab laadida näiteks SIIT

4. RIYAD AS-SALIHIN – „Vooruslike aed” – valitud teemadel hadithide kogumik, mis sisaldab ka mõningaid nõrke hadithe
Autor: Imam An-Nawawi

Osta saab näiteks SIIT

Lugeda saab näiteks SIIT


4. 110 HADITH QUDSI – Jumala otsene sõna läbi Prohvet Muhammedi   suu

Osta saab näiteks  SIIT või  SIIT


5. 40 HADITHS – Imam Nawawi poolt kogutud 42 hadithi, millest igaüks sisaldab ja seletab islamis olulisi seadust
Autor: Imam An-Nawawi

Osta saab näiteks  SIIT või  SIIT

Lugeda saab näiteks: (araabia ja inglise keeles koos tausta seletustega)  SIIT

(prantsuse ja araabia keeles) SIIT

Kuulata saab näiteks (araabia keeles) SIIT


6. AR-RAHEEQ UL-MAKHTUM – THE SEALED NECTAR, BIOGRAPHY OF THE NOBLE PROHPET  – „Pitseeritud nektar, õilsa Prohveti  biograafia” – Muslim World League’i poolt parimaks peetav Prohveti  elulugu
Autor: Safi Ur-Rahman Al-Mubarakpuri

Osta saab näiteks SIIT

Lugeda saab näiteks SIIT  või  SIIT


7. MUHAMMAD THE MESSENGER OF GOD – „Muhammad, Jumala Sõnumitooja” – üks parimaid Prohveti   biograafiaid
Autor: Abdurrahman al-Sheha

Failid saab näiteks SIIT 


8. THE LIFE OF PROPHET MUHAMMED – HIGHLIGHTS AND LESSONS – „Prohvet Muhammedi elu – kõrghetked ja õppetunnid” – ajalooline informatsioon Prohveti   ajast, enne teda ja peale teda
Autor: Mustafa As-Sibaa‛ie

Katkendit võimalik lugeda näiteks  SIIT


9. THE BIBLE, THE QURAN AND SCIENCE – „Piibel, Koraan ja teadus” – teaduslik raamat selle kohta, kuidas Koraani väited langevad teaduslike faktidega kokku, Piibli omad aga mitte; kirjutatud prantsuse katoliiklasest õpetlase poolt
Autor: Maurice Bucaille

Võimalik lugeda näiteks  SIIT  või  SIIT

Osta saab näiteks  SIIT

10. THE PROPHET’S PRAYER DESCRIBED – „Prohveti palve kirjeldus” – Väga täpne kirjeldus sellest, kuidas prohveti (saws) õpetus on meile edasi andnud tema palvetamise viisi, detailideni; nagu oleksite ise teda palvetamas näinud.
Autor: Shaikh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albani

Võimalik lugeda näiteks  SIIT

Lühendatud variant võimalik alla laadida  SIIT

Osta saab näiteks  SIIT


11. PROSTRATION FOR FORGETFULNESS IN THE PRAYER – „Paranduskummandused palves” – Ükski inimene ei ole perfektne! Seega teeme me ikka vigu, ka nii oluliste asjade nagu palve puhul. Käesolev raamat õpetab meile kuidas palves ette tulnud vigu parandada, lähtudes prohvet Muhammedi (saws) õpetusest.
Autor: Shaikh Muhammad ibn Saalih al-Uthaimeen

Võimalik alla laadida  SIIT


12. THE IMPORTANCE OF SUNNAH IN ISLAM – „Sunna olulisus islamis” – Lühike seletus selle kohta, miks on prohveti (saws) õpetus islamis nii oluline ja miks inimesed ei saa lugeda Koraani tähenduse tõlkeid ja automaatselt ise kõike mõista.
Autor: Shaikh Muhammad Naasir-ud-Deen Al-Albani

Osta saab näiteks  SIIT


13. TAFSIR IBN KATHIR – „Ibn Kathiri Koraani seletus” – Üks täielikumaid ning parimaid Koraani seletusi (läbi prohvet Muhammedi (saws) õpetuse) islami ajaloos.
Autor: Ibn Kathir

Lugeda saab näiteks SIIT

Osta saab näiteks  SIIT


14. STORIES OF THE QURAN – „Koraani lood” – lood, millest on juttu Koraanis
Autor: Ibn Kathir

Alla laadida saab  SIIT


15. STORIES OF THE PROPHETS – „Prohvetite lood” – õpi tundma Issanda prohveteid
Autor: Ibn Kathir

Alla laadida saab  SIIT


16. THE SIGNS BEFORE THE DAY OF JUDGEMENT – „Viimse Päeva eelsed märgid” – Koraani värsid ja prohveti (saws) õpetused selle kohta, mis ootab meid enne Viimset Päeva ja Viimsel Päeval
Autor: Ibn Kathir

Lugeda saab näiteks  SIIT  või  SIIT

Osta saab näiteks   SIIT  või  SIIT

17 ISLAM: EMPIRE OF FAITH – Film islami ajaloo ja avastuste tutvustamiseks
(3 osa, iga osa 7 jaos). Vaata siit

people found this article helpful. What about you?