Prohvetite elulood


Kes on prohvet?
Kes on prohvet? Prohvet on inimene, nagu ka meie kôik, kuid kelle Jumal on oma käskude ja soovide teada andmiseks välja valinud ja kes peab Jumala poolt inimesi ôpetama.
Islamis on palju prohveteid, tuntuimad nendest on Noa, Aabraham, Mooses, Jeesus ja Muhammed. Nendest enamus on ka juutide ja kristlaste prohvetid. Vaid Muhammedi pole ei juudid ega kristlased tunnistanud, seega on ta prohvet vaid moslemitele. Tema tõi aga inimestele Jumalalt kõige viimase seaduse – püha Koraani.
Sellepärast on ka Muhammedil islamis eriline staatus, olgugi et islam õpetab meid kõiki prohveteid võrdselt austama.
Armsad lapsed, teil on võimalus tundma õppida prohvetite elulugusid ning samal ajal toredaid pildikesi värvida

Prohveti nimi – Muhammed –
kirjutatud araabia kalligraafias

PROHVET MUHAMMEDI (saws) ELU
Kunagi 6. sajandi lôpul peale Kristust sündis Araabia poolsaare suures ja vôimsas kaubanduslinnas Mekas Kuraišide suguharru pisike poiss, kellele sai nimeks Muhammed. Tema isa oli surnud juba enne ta sündi ning ema suri, kui ta oli vaid paariaastane. Nii vôttiski vanaisa ta oma hoole alla. Poisikene kasvas, nagu tolle aja Meka lapsed ikka – mängis ja käis onuga koos kaubareisidel. Kui vanaisa suri, jäigi orvuke onu kasvatada. Onu treenis ta vilunud kaupmeheks, nagu Mekas kombeks, kuna see linn oli tuntud just oma kaubanduse poolest, ning nii kôik Meka kohalikud kui ka sisserännanud kaupmehed austasid teda väga tema aususe pärast. Nii saigi ta endale hüüdnime – Al-Amiin, mis tähendab eesti keeles – Usaldusväärne. Muhammed hakkas tööle rikka lese Khadidža jaoks. Khadidža nägi, et Muhammed oli igati aus ning ei üritanud teda kuidagi petta, nagu kaupmeestel vahel kombeks, ning talle hakkas noormees meeldima. Nii läkitaski lesk ühe naise Muhammedi juurde, et kosjasid sobitada (Muhammedi endale meheks paluda). Muhammed oli küll veidi temale osaks saanud aust üllatunud, kuid vôttis pakkumise vastu. Hoolimata sellest, et Khadidža oli tol ajal juba 40 aastat vana ning Muhammed kôigest 25, sai sellest igas suhtes korda läinud abielu. Muhammed armastas väga oma abikaasat ning Khadidža Muhammedi samuti. Neil oli neli tütart: Rukaia, Umm Kulthum, Zainab ja Fatima Zahra ning nad elasid koos ônnelikult pikki aastaid.

people found this article helpful. What about you?