Islami nägemus naisest


Esiteks, Koraanis ja hadith’ides (Prohvet Muhammedi (saws) ütlustes) kujutatakse naist positiivselt. Koraan on ainus maailma pühakiri, milles viidatakse pidevalt meeste kõrval ka naistele ja mõlemaid kirjeldatakse kui sõpru ja partnereid usus. Järgnevad värsid Koraanist on lihtsalt mõned tähelepanuväärsed näited:
« Usklikud, mehed ja naised, on üksteisele kaitsjad, abistajad ning sõbrad – nad levitavad tõde ja keelustavad vale, palvetavad, maksavad vaestele ettenähtud almust ning nad kuuletuvad Jumalale ja Tema sõnumitoojale. Neile on Jumal armuline. Tõesti, Jumal on Kõikvõimas, Tark. Jumal on uskujatele, meestele ja naistele, lubanud aiad, mille all voolavad jõed, et seal elada, ning Eedeni aedades ilusad mõisad. Aga suurim õndsus on Jumala heameel: – see on ülim õnn. » (9:71–72)
« Tõesti, meestele ning naistele, kes Jumalale alistuvad, ja meestele ning naistele, kes usuvad,  ja meestele ning naistele, kes kuuletuvad, ja meestele ning naistele, kes räägivad tõtt, ja meestele ning naistele, kes on kannatlikud, ja meestele ning naistele, kes on alandlikud, ja meestele ning naistele, kes annavad almust, ja meestele ning naistele, kes paastuvad, ja meestele ning naistele, kes hoiavad oma vooruslikkust, ja meestele ning naistele, kes peavad Jumalat tihti meeles, on Jumalal varuks andestus ja määratu suur tasu. » (33:35)


Islamis on selge, et naise ja mehe vastandamine ei ole vajalik. Pigem on mõlema rollid hädavajalikud ja teineteist täiendavad. Koraan ütleb:
« Oo inimkond! Olge teadlikud oma kohustusest oma Isanda ees, kes lõi teid ühest hingest ja kellest Ta lõi talle kaasa ja neist kahest hajutas laiali (üle kogu maa) palju mehi ja naisi. Kartke Jumalat, kelle (nimel) te nõuate omale õigusi üksteise üle ja (pidage meeles oma kohustust nende ees), kelle üsad teid kandsid. Tõesti, Jumal vaatab igavesti teie üle. » (4:1)
« Ärge igatsege taga teeneid, millega Jumal on teinud mõned teist ülemaks teistest. Meestele on tasu selle järgi, mis nad on ära teeninud, ja naistele on tasu selle järgi, mis nad on ära teeninud. Ja paluge Jumalalt, et Ta annaks teile oma küllusest. Tõesti, Jumal teab kõike. » (4:32)
Prohvet Muhammed (saws) rikastas saadud ilmutusi edasiste õpetuste ja suurepärase isikliku eeskujuga ning seetõttu armastasid teda nii tema enda pere kui ka järgijad. Ta keelas vägivalla naiste suhtes ja oli igasuguse võimu ja jõu kuritarvitamise vastu. Ta hoiatas, et nii mehed kui naised on Jumala ees vastutavad nende hoole või võimu all olevate eest, ja ütles:
„Ärgu ükski moslemimees hoidku südames halba tunnet mosleminaise vastu. Kui talle ei meeldi üks naise iseloomuomadus, leiab ta temas teise, mis on meeldiv.”
„Parimad usklike seas on need, kes on parimad oma naiste ja perekonna vastu.”

people found this article helpful. What about you?