23. Finantsküsimused


INTRESSIGA PANGALAEN MAJA OSTMISEKS

Küsimus: Kas on lubatud võtta intressiga laenu maja ostmiseks?

Vastus: Isegi siis ärge midagi pangalt laenake, kui teil on hädasti vaja tükikestki leiba, et end surmasuust päästa, rääkimata veel auto ja maja ostmisest. Kui keegi on sellises olukorras, kus ta on tõsises näljas ja tal pole muud väljapääsu, siis Jumal on teinud talle seaduslikuks al-maita ehk surnud loomad; sealiha; loomad, mis on tapetud vägivaldsest hoobist või kusagilt alla kukkunud ja kaela murdnud; ent ar-riba (intress) pole ühelgi tingimusel lubatud. Intress on ohtlikust ohtlikum, seega ärge siduge end sellega ja olge kannatlikud, sest Jumal ütleb, et Ta annab kartlikule ja kuulekale usklikule väljapääsu igast raskusest. Ja Ta jagab talle sealt, kust ta ei oleks iial ette kujutanudki. (65:2-3)

Intressiga tegelemine on tõsine patt. See on väga ohtlik asi ja kes seda lubab, on usust taganenud. Seega, kui teil on maja vaja, siis olge kannatlikud, kuni Jumal teile selle annab. Otsige Jumalalt pelgupaika ja rakendage tööle vajalikud vahendid, kuni Jumal aitab teil maja osta. Nii lahkute siit ilmast ilma Jumala vastu sõdimata, sest just intressiga tegelejad on Jumalaga sõjas:

Oo teie, kes te usute, kartke Jumalat ja loobuge sellest, mis veel intressist järel on, kui olete usklikud. Ja kui te seda ei tee, siis võtke teatavaks sõda Jumalalt ja Tema sõnumitoojalt. Ja kui kahetsete pattu, siis teile kuulub väljalaenatud summa – nii ei tee te halba ega tehte teile halba.“

 (2:278-279)

Jumal kuulutab sõja intressidega tegeleja vastu ja Jumala Sõnumitooja (صلى اﷲ عليه وسلم) needis intressi võtjat; teda, kes seda maksab; kes seda üles märgib ja selle kahte tunnistajat. [Muslim 1598]

Mida te peale needuse veel soovite? Kas see maja toob põrgutule ees kaitset? Usklikul peaks olema kartust Jumala ees. Ta peaks olema kannatlik oma viletsuste ja vajadustega, sest Jumal ütleb:

Ja Me kindlasti katsume teid läbi millegagi hirmust ja näljast ja vara, hingede või viljade kaotusest, kuid andke head uudised edasi kannatlikele.” (2:155)

Olge kannatlikud. Pidage vastu sellele raskusele siin ilmas, sest Jumala karistusele ja vihale pole midagi võrdväärset.

 Šeik Rabee` bin Haadee

“Ad-durar an-Nadheed min Muhaadharaatil-‘Aqeedah wat- Tawheed: Tafseer Kalimati-Tawheed“, Questions & Answers, lk 118-119.

KREDIITKAARDI KASUTAMINE

Küsimus: Pangast on võimalik saada „Visa“ kaarti, mis lubab kliendil oma arvelt raha välja võtta, isegi kui tal arvel raha pole. Teatud aja möödudes peab siis klient selle raha tagastama. Kui see aeg on möödunud ja klient pole raha tagasi maksnud, siis peab ta hiljem makstes lisaks maksma teatud summa juurde. Kas mul on lubatud seda kaarti kasutada, kui mul on plaanis alati raha enne lisasumma lisandumist tagasi maksta?

Vastus: Selline teguviis on keelatud (haram), sest sellisel juhul nõustub klient intressi maksma juhul, kui ta oma tagasimaksega hiljaks jääb. Isegi intressi maksmisega nõustumine teatud tingimusel ei tule kõne alla. Lisaks võib midagi juhtuda, nii et inimesel ei ole võimalik raha õigeks ajaks tagasi maksma ja siis on ta end kohustanud intressi maksma. Me keegi ei tea tulevikku, veid Jumal teab seda ja seega on meil keelatud taoliste tingimustega nõustuda.

Šeik Ibn ‘Uthaymeen„Silsilah Kitaab ad-Da’wah“ (12), al-Fataawa – köide 3, lk 120-121.

DEEBETKAARDIGA OSTMINE

Küsimus: Oletame, et lähen poodi ja kogusumma, mis ma maksma pean, on 150 Saudi riyali. Ma ulatan müüjale oma deebetkaardi ja too tõmbab selle läbi masina. Summa, mille eest ma kaupa ostsin, kantakse kohe minu kontolt poodi üle. Kas mul on lubatud sellist kaarti kasutada?

Vastus: Kui asjad on nii, nagu sa kirjeldad, siis selles pole midagi halba ja seda kaarti võib kasutada, kuni ostjal on piisavalt raha kaardil, et oma ostu eest maksta.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa.“, – köide 13, lk 527, fatwa nr 18521.

AKTSIAD ISLAMIPANGAS

Küsimus: Islamipangas on müügil aktsiad 110 dollarit tükk. Pank ei tegele intressiga ja seda raha kasutatakse ärliseks tegevuseks, mis on samuti intressist vaba. Kasum jagatakse aktsionäride vahel. Kas selliseid aktsieid on lubatud osta?

Vastus: Sellise panga aktsiate ostmine, mis intressiga ei tegele, on lubatud ja kasum, mis neist aktsiatest tuleb, mille raha paigutatakse halal ärilisse tegevusse, on samuti halal.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa“. – kide 13, lk 507, fatwa nr 4512.

AKTSIAD FIRMADES JA PANGAS

Küsimus: Kas firmades ja pangas võib aktsieid omada? Kas on lubatud neid aktsiaid, mida ise omatakse, vahendusfirmadele (börsimaakleritele) müüa? Ja kas neid on lubatud müüa kõrgema hinnaga kui ise ostetud sai? Kas see kasum on lubatud, mis aktsionär igal aastal oma aktsiate eest saab?

Vastus: Nende firmade ja pankade aktsiaid, mis tegelevad intressiga, ei ole lubatud osta. Kui kellelgi juhtub neid juba olema, siis tuleb need turuhinnaga maha müüa, võtta sealt see summa, mille eest need algselt osteti ja ülejäänu almuseks anda. Kui aga firma või pank, mille aktsieid omatakse, ei tegele intressiga, siis on lubatud selle aktsieid osta ja nende tulu on halal.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa.“ – kide 13, lk 508, fatwa nr 8996.

KELLEGI TEISE EEST MÜÜMISEGA TEENIMINE

Küsimus: Kui üks mees palub teisel midagi enda eest müüa ja see asi maksab näiteks 3 dinaari. Kui see teine mees siis müüb selle asja 4 dinaari eest, kas see on lubatud?

Vastus: Kui üks mees on teisele usaldanud oma asja müümise ja teine ilma esimese teadmata müügiartikli hinda tõstab, siis see ei ole lubatud. Kui aga asja omanik on sellest teadlik, et vahendaja teatud summa hinnale juurde lisab, siis ei ole selles midagi halba.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa.“ – kide 13, lk 98, fatwa nr 9303.

ROHKEM KUI 10% KASU

Küsimus: Kas kaupmehel on lubatud võtta rohkem kui 10 % vahendustasu?

Vastus: Islami seadus ei ole ette määranud, kui palju kaupmees võib vahendustasu võtta. Samas ei ole moslemil lubatud neid, kes temalt ostavad, petta, näiteks müüa ostja teadmata palju kõrgema hinnaga kui üldine turuhind. Islami seadus näeb ka ette, et moslem ei tohiks oma kasu ülemäära suureks ajada, veid ta peaks olema mõistlik.

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa.“ – kide 13, lk 92, fatwa nr 7339küsimus 4 of.

ÄRINAISED

Küsimus: Kas naised võivad äritseda, nii oma elukohas kui ka reisides?

Vastus: Põhimõtteliselt on nii naistel kui meestel lubatud äritseda, olgu siis oma kodukohas või reisil. Juba islami algusaegadel naised ostsid ja müüsid, ise samal ajal tagasihoidlikuks jäädes ja oma ilu varjates. Kui aga naise äri nõuab tema ilu paljastamist, siis on see keelatud. Ta võib küll ka ärilistel eesmärkidel reisida, nagu ka muudel, kuid mitte ilma mahramita ja ta ei tohi vastassugupoolega lähedalt suhelda. 

Islamiuuringute ja fatwade alaline komitee

„Fataawa al-Lajnah ad-Daa.imah lil-Buhooth al-‘Ilmiyyah wal-Iftaa.“ – kide 13, lk 20, fatwa nr 15901.

people found this article helpful. What about you?