34. Duaad mure ja leina ajaks


120. allaahumma innii ’andukä, ibnu ’abdikä, ämätikä, nasiijäti bi-jädikä, maadin fiiä hukmukä, ’ädlun fiiä qadaa’ukä, äs’älukä bi-kulli-smin huuä läkä, sämmäitä bihi näfsäkä, äu änzältähu fii kitääbikä, äu ’ällämtähu ähädän min khalqikä, äui stä’thärtä bihi fii ’ilmi l-ghäibi ’indäkä, än täž’älä l-qur’äänä rabii’ä qalbii, wa nuura sadrii, wa žälää’ä huznii, wa dhähääbä hummi. – Oo Jumal, ma olen Su ori ja Su orja poeg ja Su orjatari poeg. Mu laup on Sinu käes (st Sa juhid mind). Su kohtumõistmine mu üle on kindel ja Su otsus minu suhtes on õiglane. Ma palun Sind läbi kõigi Su nimede, millega oled End nimetanud, mille Oma Raamatus ilmutanud, ükskõik kellele Oma loodust õpetanud või Enda teada jätnud Nägematu teadmistes, mis on Sinuga, et teha Koraanist mu südame allikas, mu rinna valgus, mu kurbuse peletaja ja mu kannatuse kahandaja.[1]

 121. allaahumma innii a’uudhu bikä minä l-hämmi wa l-häzni, wa l-’äžzi wa l-käsäli, wa l-bukhli wa l-žubni, wa dala’i d-diini wa ghäläbiti r-rižääli. – Oo Jumal, otsin Sinult kaitset mure ja leina ja kurbuse, nõrkuse ja laiskuse, ihnuse ja arguse, võlgu jäämise ja ahistamise eest.[2]


[1] Ahmad 1/391, Albani kohaselt autentne.

[2] Al-Bukhari 7/158; vaata ka Al-Asqalani „Fathul-Bari“ 11/173.

people found this article helpful. What about you?